รายชื่อกิจกรรมชุมนุม ม.ปลาย

รหัส ชื่อวิชาชุมนุม รับ สมัคร
ครูผู้สอน
สถานที่
รายชื่อ
097 ชุมนุมคุ้มครองผู้บริโภค 0 0 โรงอาหาร
A002 ชุมนุมฟิสิกส์ 30 0 ห้อง545
A004 Applied Physics ม.5 20 6 อาคารวิทยาศาสตร์
A005 English on Tour ม.5-6 20 9 215
A033 รักการอ่านภาษาไทย 30 31 ห้องสมุด
A036 ชุมนุมเย็บปักภักร้อย ม.4 20 15 ม้านั่งหลังห้องแนะแนว
A037 ชุมนุมออริกามิ 20 17 ห้อง 336
A038 ดาราศาสตร์ ม.5 40 17 ตึกวิทยาศาสตร์
A039 ชุมนุม gsp ม.ปลาย 20 8 ห้องคอมพิวเตอร์
A040 ชุมนุมรักษ์พื้นบ้าน 30 30 ลานหลังอาคาร3
A041 ชุมนุมสันทนาการ 20 14 ใต้ถุนอาคาร 5
A042 ชุมนุมสนุกกับภาษา 30 30 อาคาร 1 ห้อง 134
A043 คณิตคิดสร้างสรรค์ 20 15 อาคาร 1
A044 ชุมนุมคหกรรม ม.5 21 21 ห้องคหกรรม
A045 เคมีน่ารู้ 20 20 534
A046 ชุมนุมการงานอาชีพ 31 31 ห้องคหกรรม1
A047 ชุมนุม ตะลุยข้อสอบชีวะ พิชิตฝัน ม. 6 20 18 ตึก 5
A048 ชุมนุมทำเหรียญโปรยทาน 20 21 หน้าอาคาร1
A049 ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน 40 38 อาคารชมรมทูบีนัมเบอร์วัน
A050 ชุมนุม Biology 20 20 อาคาร 5
A051 ชุมนุมชีววิทยา 20 15 อาคาร 5 ห้อง 524
A052 เตรียมคิดพิชิต PAT1 ม.6 20 20 112
A053 วิทย์เพื่อชีวิต 30 3 ใต้ ตึก 5
A054 Writting 10 2 213
A055 ชุมนุมการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 15 16 ห้อง 324
A056 ชุมนุมฝรั่งเศสน่ารู้ ม.4.10/ม.5.9/ม.6.10 20 0 ห้อง 225
A057 ธรรมชาติของเคมี 20 8 536
A058 เอแมท 30 7 อาคาร1
A059 ชุมนุมเกมส์ภาษาอังกฤษ 20 9 ห้อง226
A060 นาฏศิลป์ 20 21 406
A061 ชุมนุม Up to my student 40 36 ใต้ตึก 5
A062 ชุมนุมภาษาจีน 26 24 ห้อง212
A063 ชุมนุมกฎหมายน่ารู้ 40 35 31SMEP
A064 ชุมนุมภาษาอังกฤษน่ารู้ ม.4 20 9 135
A065 ชุมนุมภาษาพาสนุก 20 19 ห้อง 135
A066 ถักโคเชร์ 20 16 115
A067 ชุมนุม Drawing Science 20 6 อาคาร 5 วิทยาศาสตร์
A068 ชุมนุม Drawing science 20 19 อาคาร 5 วิทยาศาสตร์
A069 คำคม 20 16 ห้องภาษาไทย
A070 นักประดิษฐ์รุ่นเยาว์ 20 15 ตึกวิทยาศาสตร์
A071 ชุมนุม Enjoy Science project 20 4 ตึก5ห้อง526
A072 Up to me E-sport 30 30 อาคารโดม
A073 ชุมนุม English Skills Development 20 0 หน้าห้องพยาบาล
A074 ชุมนุมการอ่านเพื่อวิเคราะห์ 20 4 ลานอเนกประสงค์ หน้าอาคาร4
A075 ชุมนุม Physics beyond the Standard Model 20 0 อาคาร 5
A076 ชุมนุมเพื่อนที่ปรึกษา yc youth counselor 20 10 ห้องแนะแนว
A077 Biodiversity ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 20 3 526
A078 ชุมนุมหมากรุกไทย 30 30 อาคาร1
A079 ชุมนุมคนรักหนาม 40 37 อาคาร1
A080 ชุมนุมเสกสรรปี้นแต่ง 20 3 หน้าอาคาร4
A081 ชุมนุมเสกสรรปั้นแต่ง 20 7 หน้าตึก 4
A082 sport 20 20 dome
A083 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 50 0 สนามโรงเรียน
A084 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 300 84 สนามโรงเรียน
A085 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 300 58 สนามโรงเรียน
A088 ดาวรุ่งมุ่งนายร้อย 20 0 อาคาร 1
A089 คีตะมวยไทย 20 19 อาคารโดม
A090 ชุมนุมวิปัสสนากรรมฐาน 20 13 ลานเอนกประสงค์
A091 สังคมศึกษา 20 0 ลานเอนกประสงค์หน้าอาคาร4
A092 ชุมนุมหมากรุกไทย 20 3 หน้าห้องพละ
A093 วิทยาศาสตร์ 20 0 อาคาร 5
A094 โยธวาฑิต PKS 20 2 อาคารดนตรี
A095 ชุมนุม International films 20 7 ห้อง222
A095 Literary Club 20 0 215
A096 English Newspaper 20 0 235
T202 ชุมนุมโรงเรียนธนาคาร 30 3 โรงเรียนธนาคาร
ฺ002 Outageous Youtube Video 30 0
ฺ003 Music Listening 30 0 221
ฺ004 Chess Club 30 0 221
ฺB00 English Drama Club 30 0 221
ฺB55 ชุมนุมสนุกกับเคมี 30 0 537
กลับหน้าหลัก