รายชื่อกิจกรรมชุมนุม ม.ต้น

รหัส ชื่อวิชาชุมนุม รับ สมัคร
ครูผู้สอน
สถานที่
รายชื่อ
0 0
A001 ชุมนุม English Is Fun 20 20 ห้อง 226
A003 ชุมนุมดาราศาสตร์ 30 30 อาคาร5
A006 ชุมนุม ALH 20 20 Smep11
A007 ชุมนุมการสร้างสื่อ AR 3 มิติ 20 20 326
A008 ตามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียง 20 22 ห้อง 431
A009 ชุมนุมภาษาอังกฤษ ม.1-3 20 18 ห้องสมุด
A010 ชุมนุม MINI Bridge ม.1-3 33 33 อาคาร 1
A011 VB.PKS 20 20 สนามกีวอลเลย์บอลและโดม
A012 ชุมนุมหมวกหกใบระดับชั้นม.3 20 13 ห้อง215
A013 ชุมนุมคณิตศิลป์ 20 20 อาคาร 4
A014 ชุมนุมการพัฒนาทักษะทางภาษาไทย 30 30 ห้องsmep 14
A015 ชุมนุม youtuber 20 20 ตึก5
A016 ชุมนุม Google Sketchup ม.1 15 15 ห้อง 332
A017 ชุมนุมคณิตคิดสนุก(ม.1) 30 36 อาคาร 1
A018 Math Design 20 21 115
A019 Math Design 20 20 116
A020 ชุมนุมLearning English ม.1 25 24 ห้อง 214
A021 ชุมนุมภาษาจีน ม.ต้น 20 20 ห้อง 212
A022 ชุมนุมหมอภาษา 23 23 ห้อง 415
A023 ชุมนุม science show ม.ต้น 20 14 ห้อง 533
A024 ชุมนุม science show ม.ต้น 20 19 533
A025 ดาราศาสตร์ 40 40 อาคาร 5
A026 ชุมนุม Public Speaking 20 21 ห้องพยาบาล
A027 ไขปริศนาภาษาไทย ม.3 20 20 หน้าอาคาร 4
A028 ชุมนุมดาวรุ่งมุ่งนายร้อย 30 31 ตึก1
A029 ชุมนุม​ ROV​ E-Sport 40 40 บริเวณอาคารโดม
A030 วิทยาศาสตร์ 20 20 ห้อง 521
A031 กิจสร้างสรรค์ ม.2 20 19 ห้อง 322
A032 ชุมนุมคณิตศาสตร์พาเพลิน 30 26 อาคาร1
A034 วิทยาศาสตร์ 20 19 522
A035 ชุมนุมหลักภาษาและการใช้ภาษา 30 30 13SMEP
A086 ชุมนุมเทคโนฯ1 15 15 ห้อง326
A087 ชุมนุมเทคโนฯ1 15 15 ห้อง326
A097 ชุมนุม Reading 30 31 ตึก2
A098 ชุมนุมสังคม ม.ต้น 20 20 432
A099 ศิลปะ 20 20 ลานหน้าตึก4
A202 คีตะมวยไทย 0 0 ห้องพละศึกษา
A999 ชุมนุมงานประดิษฐ์ 30 11 หน้าห้องวิชาการ
A999 ชุมนุมช่างประจำบ้าน 30 0 ห้องอุตสาหกรรม
A999 Logic a puzzles in English 30 18 221
B001 ชุุมนุมปิงปอง 30 4 หอประชุมดอกแก้ว
B007 Reading Story 30 1 221
B008 Science Club 20 0 221
P994 Speech Choir 30 0
T201 คีตะมวยไทย 30 30 โดม
ฺ005 Speaking Games 30 0 221
ฺB00 ชุมนุมปิงปอง 30 18 หอประชุมดอกแก้ว
ฺB55 ชุมนุมสังคมศึกษา 30 16 441
กลับหน้าหลัก