ครูประจำชุมนุม : ครูเทวีพร พรมผล

ชื่อชุมนุม : A066 : Story telling
รายชื่อนักเรียนในชุมนุม
เลขที่
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
ห้อง
เลขที่
1
12593
เด็กชายชาคริต ยมกลิ่น
ม.2/1
2
2
12599
เด็กชายภาพตะวัน พุทธศร
ม.2/1
6
3
12755
เด็กหญิงวรดา อินรอด
ม.2/5
26
4
12759
เด็กหญิงศสิภา ธูปทอง
ม.2/5
30
5
12764
เด็กหญิงสุดารัตน์ ปานสารี
ม.2/5
35
6
12802
นางสาวพิมพ์พรรณ เฟื่องอภิรมณ์
ม.5/3
31
Export To Excel กลับหน้าหลัก