ครูประจำชุมนุม : ครูศิรินาฏ ศีลจันทร์

ชื่อชุมนุม : A057 : สนทนาภาษาฝรั่งเศส
รายชื่อนักเรียนในชุมนุม
เลขที่
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
ห้อง
เลขที่
1
12631
เด็กชายธรรมนูญ เตโชพันธ์
ม.2/2
5
2
12632
เด็กชายนฤเบศ ภู่โพธิ์เกตุ
ม.2/2
6
3
12934
เด็กหญิงวิชิดา นาดี
ม.1/1
27
4
12949
เด็กชายประเสริฐ บุราณ
ม.1/2
8
5
12976
เด็กชายณพวุฒิ โพธิ์คำ
ม.1/3
2
6
12994
เด็กหญิงญาณิศา กันเจิม
ม.1/3
20
7
13000
เด็กหญิงภัทรวดี แก้วสีนิล
ม.1/3
26
8
13001
เด็กหญิงมุธิตา สงค์เขียว
ม.1/3
27
9
13002
เด็กหญิงวรมลวรรณ ยิ้มไผ่
ม.1/3
28
Export To Excel กลับหน้าหลัก