ครูประจำชุมนุม : ครูเอกชัย วงษ์แสงทอง

ชื่อชุมนุม : A036 : ประวัติศาสตร์
รายชื่อนักเรียนในชุมนุม
เลขที่
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
ห้อง
เลขที่
1
11942
นายกฤษฎา จันดีทม
ม.4/5
4
2
11946
นายธนวัฒน์ กันหา
ม.4/5
5
3
11955
นายสรายุทธ ศรีทอง
ม.4/5
6
4
11963
นางสาวนฤมล สังข์แดง
ม.4/4
7
5
12022
นายฐิติพันธ์ คงกะพันธ์
ม.4/5
16
6
12200
นายอริย์ธัช พรหมสุขันธ์
ม.4/5
20
7
12662
เด็กชายจักรพงษ์ วงษ์ภักดี
ม.2/3
1
8
12670
เด็กชายปาราเมศ ยานาบัว
ม.2/3
8
9
12671
เด็กชายพิชิตพงษ์ โกฎี
ม.2/3
9
10
12673
เด็กชายภูตะวัน พรมดวง
ม.2/3
11
11
12674
เด็กชายรัฐภูมิ วงชารี
ม.2/3
12
12
12885
เด็กชายชัชวาลย์ คูณดำ
ม.2/3
31
13
13015
เด็กชายรัฐภูมิ เพียสุริวงศ์
ม.1/4
9
14
13016
เด็กชายวรพล ภิญโญ
ม.1/4
10
15
13022
เด็กชายสิปปภาส สอนเอี่ยม
ม.1/4
16
16
13141
นางสาววรรณิดา อยู่ยืน
ม.4/4
30
17
13147
นายปภังกร ธนโชตวัชรตชิลา
ม.4/5
23
18
13148
นายพีรพงษ์ ศรีพุทธ
ม.4/5
24
19
13149
นายสรวิศ ประภัย
ม.4/5
25
Export To Excel กลับหน้าหลัก