ครูประจำชุมนุม : ครูนุชนภางค์ คำมี

ชื่อชุมนุม : A031 : สังคม ม.ปลาย
รายชื่อนักเรียนในชุมนุม
เลขที่
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
ห้อง
เลขที่
1
11555
นางสาวสุกัญญา หลักแก้ว
ม.5/4
6
2
11657
นางสาวณัฐภัสสรณ์ ประจวบสุข
ม.5/4
12
3
12223
นางสาวมณฑิตา ซาสอนตา
ม.5/4
18
4
12815
นางสาวณัฐรุจา พุขุนทด
ม.5/4
25
5
12818
นางสาวธัญญาพร เอี่ยมต่อ
ม.5/4
28
6
12822
นางสาวศิริลักษณ์ ศรีจันทร์
ม.5/4
31
7
12825
นางสาวอรวรรณ ควรคะนึง
ม.5/4
33
Export To Excel กลับหน้าหลัก