ครูประจำชุมนุม : สุพิชัย คำทุย

ชื่อชุมนุม : A027 : ปัญญาประดิษฐ์ (AI)
รายชื่อนักเรียนในชุมนุม
เลขที่
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
ห้อง
เลขที่
1
12801
นางสาวพิมทอง แสนภิบาล
ม.5/3
30
2
12887
นางสาวกนกวรรรณ ทับบุญ
ม.5/3
35
Export To Excel กลับหน้าหลัก